Loading...

SlovaquieSITA - Slovenská Tlaová Agentúra

Description :
SITA Slovenská tla?ová agentúra - textové, obrazové, video a zvukové online spravodajstvo z hospodárskeho, politického, spolo?enského a ?portového diania na Slovensku a vo svete, distribúcia tla?ových správ, monitoring médií, mana?érske informa?né preh?ady