Loading...

TurquieYeni Umit

Description :
1988 tarihinde yay?n hayat?na ba?layan Yeni Ümit dergisi 3 ayl?k periyotlarla yay?nlanmakta olup , dini ilimler ve kültür dergisidir. A??rl?kl? olarak: Kuran ara?t?rmalar?, F?k?h, Kelam, Hadis, Siyer-i Nebi, Risale-i Nur, Kitap Tan?t?m?, vb konular i?lenmesinin yan? s?ra , her bask?da bir dosya konusu bulunmaktad?r. Dergi hem abone usulü hem de bayi sat??? ile okuyucuya ula?maktad?r. 42 ayr? ülkeye üç ayda bir da??t?m? yap?lan Yeni Ümit dergisinin 98.000 adet tiraj? bulunmaktad?r?